THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC ĐI DU LỊCH HẰNG NĂM

CÔNG TY TNHH SX TM                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     VÀ DV SONG ÂN                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

       Số: 07 /CV - SA                                                                                 TP HCM,  ngày 01  tháng 08 năm 2017

V/v Thông báo lịch tổ chức đi du lịch hằng năm.

                                                 Kính gửi: Quý khách hàng đang sử dụng

                                                 phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện EHIS       

Để công tác hỗ trợ và phục vụ khách hàng không bị gián đoạn, Công ty Song Ân thông báo tới quý khách hàng về lịch tổ chức đi du lịch hằng năm của công ty và một số yêu cầu đối với khách hàng như sau:

  • Thời gian: Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 20/08/2017.
  • Yêu cầu: Quý khách hàng tổng hợp những yêu cầu cần hỗ trợ và liên lạc với đội ngũ kỹ sư Hỗ trợ khách hàng đến hết thứ Năm ngày 17/08/2017.

Mong quý khách hàng thông cảm và hợp tác với Công ty Song Ân.

Trân trọng.

Nơi nhận:                                                           GIÁM ĐỐC                                                                                    

- Khách hàng;                                                                 NGUYỄN MINH KIỀU

- Lưu VT.

Hỗ Trợ 028 77745999

Hoài Vinh

Hỗ trợ

028 7774 5999

 

Nhánh 1

Phương Thanh

Marketing

090 632 0233

028 7774 5999

Nhánh 109

Hoàng Yến

Kinh doanh

0912 314 224

028 7774 5999

Nhánh 2

CHẤT LƯỢNG AN TÂM ÂM THẦM PHỤC VỤ!

Lịch Sử Yêu Cầu


Ngày Tiêu Đề Mô Tả Hướng Xử Lý Người Xử Lý Tình Trạng Đánh Giá

Nhập Email Để Đánh Giá