Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Sản E-Clinic

Phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa sản E-Clinic là gói phần mềm đầy đủ các tính năng, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu quản trị và quản lý của các phòng khám chuyên khoa sản, giảm 50% chi phí vận hành, tăng 50% hiệu năng làm việc.

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM SẢN E-CLINIC CÓ CÁC CHỨC NĂNG ƯU VIỆT:

I. Quản lý tài khoản: 

- Tạo tài khoản: tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin hành chính, phân quyền...

- Phân quyền/khóa tài khoản.

- Quản lý danh sách tài khoản.

 

II. Tiếp đón khách hàng:

1. TIẾP NHẬN, ĐĂNG KÍ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

- Tiếp nhận, đăng kí thông tin hành chính của khách hàng và lịch hẹn khám (thời gian, bác sĩ, ...).

- Hình thức đăng kí:

+ Đăng kí trực tiếp tại quầy.

+ Đăng kí online qua website.

- Tiếp đón: ở mục mã khách hàng, phần mềm sẽ tự động tạo mã. Mỗi khách hàng có một mã số duy nhất.

 

2. DANH SÁCH TIẾP ĐÓN - HẸN KHÁM:

- Quản lý danh sách các khách hàng đã tiếp đón trong ngày, hiển thị tình trạng (chưa khám, đã khám).

- Quản lý danh sách hẹn khám: hiển thị các khách hàng đã hẹn khám (tái khám).

- Tra cứu lịch sử khám của khách hàng bằng tên: xem lại các mốc thời gian khám trước của khách hàng.

H2. Danh sách tiếp đón - hẹn khám

 

II. Quản lý khám chữa bệnh:

1. QUẢN LÝ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG:

- Danh sách chờ khám - đã khám.

- Danh sách đang thực hiện cận lâm sàng.

- Danh sách đã có kết quả cận lâm sàng.

 

2. KHÁM BỆNH:

2.1 Khám bệnh:

- Xem lại lịch sử khám (khách hàng tái khám).

- Nhập các thông tin khám của khách hàng:

+ Chỉ số para.

+ Ngày kinh cuối.

+ Ngày dự sanh.

+ Ngày siêu âm.

+ Tuần thai.

+ Đặc điểm thai phụ.

- Nhập các thông tin khám chẩn đoán ban đầu:

+ Ngày giờ khám.

+ Lí do vào viện.

+ Các chỉ số khám lâm sàng.

+ Bất thường.

+ Tim thai.

+ Ngôi, thế thai.

+ Chiều cao tử cung - Tiêm VAT.

+ Tim phổi.

+ Bụng mềm.

+ Tử cung.

+ Hai phần phụ.

+ Cổ tử cung.

+ Âm đạo.

H2.1. Form khám sản

 

2.2 Chỉ định và xem kết quả:

- Chỉ định dịch vụ cần thực hiện:

+ Mới: để tạo mới từng dịch vụ chỉ định.

+ Gói dịch vụ: bên phòng khám sẽ tạo các gói (gồm nhiều chỉ định) dành cho việc điều trị cho từng loại khách hàng.

+ Danh sách: nơi liệt kê tất cả các chỉ định, không thuộc gói dịch vụ, cho phép bác sĩ chọn nhiều hơn 1 chỉ định.

H2.2. Danh sách chỉ định 

 

2.3 Kê toa:

- Nhập thuốc cần kê toa hoặc chọn đơn thuốc mẫu đã được kê sẵn trước đó.

- Có thể xem lịch sử thuốc, sao chép toa cũ.

 

2.4. Tư vấn:

- Những khó chịu 3 tháng đầu thai kỳ.

- Những khó chịu 3 tháng giữa thai kỳ.

- Những khó chịu 3 tháng cuối thai kỳ.

- Sự khác biệt của thai máy và cơn gò chuyển dạ giả.

- Quy trình đi sanh.

- Dinh dưỡng trong 3 tháng giữa của thai kỳ.

 

2.5 Xử trí:

- Chẩn đoán: chẩn đoán sẽ xuất hiện sau khi nhập thông tin khám, para, tuần thai.

- Xử trí: cấp toa/ nhập viện/ chấm dứt thai kỳ/ khám tiền sản/ không toa/ uống thuốc nhà.

- Bác sĩ khám: phần mềm sẽ hiển thị tên bác sĩ khám bệnh.

- Hẹn tái khám: hẹn lại ngày khám tiếp theo, tối đa 4 tuần.

 

III. Quản lý dữ liệu khách hàng:

1. XEM DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ THĂM KHÁM.

2. XEM DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ TIẾP ĐÓN.

3. XEM DANH SÁCH LỊCH SỬ KHÁM CỦA KHÁCH HÀNG THEO KHOA PHÒNG:

H3. Tra cứu lịch sử khám

 

IV. Quản lý viện phí:

- Quản lý danh sách thu viện phí của khách hàng.

 

V. Quản lý danh mục:

- Khai báo và quản lý các danh mục.

1. DANH MỤC HỆ THỐNG:

- Danh mục tỉnh thành.

- Danh mục quận huyện.

- Danh mục phường xã.

- Danh mục ICD10.

- Danh mục dân tộc.

- Danh mục tôn giáo.

- Danh mục nghề nghiệp.

- Danh mục quốc tịch.

- Danh mục xử trí.

- Danh mục đối tượng.

- Thông tin phòng khám.

 

2. DANH MỤC THUỐC, VIỆN PHÍ:

- Danh mục nhóm thuốc.

- Danh mục loại thuốc.

- Danh mục thuốc.

- Danh mục nhóm viện phí.

- Danh mục loại viện phí.

- Danh mục viện phí.

- Cách dùng thuốc.

 

3. DANH MỤC BÁC SĨ, KHOA PHÒNG:

- Danh mục khoa phòng.

- Danh mục bác sĩ.

- Danh mục công khám.

 

4. DANH MỤC ĐƠN MẪU:

- Danh mục loại đơn mẫu.

- Danh mục đơn mẫu.

- Danh mục đơn mẫu chi tiết.

- Danh mục loại gói dịch vụ.

- Danh mục gói dịch vụ.

- Danh mục gói dịch vụ chi tiết.

 

5. DANH MỤC CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH:

- Danh mục loại chẩn đoán hình ảnh.

- Danh mục chẩn đoán hình ảnh.

- Danh mục mẫu kết quả chẩn đoán hình ảnh.

 

6. DANH MỤC XÉT NGHIỆM:

- Danh mục loại xét nghiệm.

- Danh mục xét nghiệm.

- Danh mục chỉ số xét nghiệm.

 

7. DANH MỤC FORM KHÁM:

- Danh mục loại tư vấn.

- Danh mục tư vấn.

- Danh mục thông số mặc định.

- Danh mục thông số mặc định chi tiết.

- Danh mục bất thường.

- Danh mục Para.

- Danh mục ngày hẹn.

- Danh mục giá trị tùy chọn.

 

V. Báo cáo:

1. BÁO CÁO VIỆN PHÍ:

- Xem báo cáo viện phí theo ngày.

- Xem báo cáo viện phí theo bác sĩ.

 

2. BÁO CÁO DỊCH VỤ:

- Xem báo cáo dịch vụ lọc theo ngày, trạng thái, nhóm dịch vụ...

 

3. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG:

- Xem báo cáo số lượng lượt khám đã thực hiện theo từng ngày.

 

4. BÁO CÁO THẤT THU:

- Xem báo cáo thất thu của mỗi ngày.

 

5. BÁO CÁO PHỤC VỤ KHÁM SỨC KHỎE:

- Danh sách khám sức khỏe.

- Danh sách phân loại khám sức khỏe.

 

6. BÁO CÁO THEO BÁC SĨ:

- Xem báo cáo công khám của từng bác sĩ theo từng ngày (số lượng ca thực hiện mỗi ngày).

H.6 Bảng báo cáo số lượng thực hiện lượt khám mỗi ngày theo từng bác sĩ

 

 

Thời gian bảo hành phần mềm lên tới 12 tháng, nâng cấp khi có phiên bản mới và hỗ trợ giải quyết sự cố phát sinh trong suốt quá trình sử dụng. Ehis Song Ân tự tin mang đến cho Quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất thông qua sản phẩm Phần mềm quản lý phòng khám E-Clinic của công ty chúng tôi.
 
EHIS - Một lần sử dụng, một đời để nhớ!
 
https://www.youtube.com/watch?v=B22XBOm2Y_U&list=PLWfmNycq2siT3j1d8jHa9UWPjPx7Qk6qP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dgREOO625kw&list=PLWfmNycq2siT3j1d8jHa9UWPjPx7Qk6qP&index=2
 

Hỗ Trợ 028 77745999

Hoài Vinh

Hỗ trợ

028 7774 5999

 

Nhánh 1

Phương Thanh

Marketing

090 632 0233

028 7774 5999

Nhánh 109

Hoàng Yến

Kinh doanh

0912 314 224

028 7774 5999

Nhánh 2

CHẤT LƯỢNG AN TÂM ÂM THẦM PHỤC VỤ!

Lịch Sử Yêu Cầu


Ngày Tiêu Đề Mô Tả Hướng Xử Lý Người Xử Lý Tình Trạng Đánh Giá

Nhập Email Để Đánh Giá