Phần Mềm Quản Lý Ngân Hàng Máu Ehis

Phần mềm quản lý ngân hàng máu Ehis hỗ trợ tối ưu trong công tác quản lý tất cả các thông tin máu và chế phẩm bao gồm: Thông tin nguồn nhập kho, nhóm máu, xuất kho sử dụng, báo cáo thống kê,… giúp  quản lý chặt chẽ hơn kho máu.

TỔNG QUAN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG MÁU BAO GỒM:

1. Quản lý kho máu:
- Quản lý thông tin nguồn máu.
- Phân loại, quản lý nhóm máu.
- Quản lý nhập kho.
- Quản lý xuất kho.
 
2. Quản lý nhập kho:
- Quản lý thông tin nhập theo hóa đơn mua máu.
 
3. Quản lý xuất kho:
- Quản lý thông tin xuất theo bệnh nhân sử dụng.
 
4. Quản lý danh mục:
- Danh mục nhóm máu.
- Danh mục tên máu.
- Danh mục chế phẩm máu.
 
5. Các báo cáo:
- Báo cáo nhập kho / xuất kho.
- Sổ chi tiết thẻ kho.
- Biên bản kiểm kho.
- Danh sách bệnh nhân sử dụng máu.
   
EHIS - một lần sử dụng, một đời để nhớ !
 
https://www.youtube.com/watch?v=ygGSK1nI9_I&list=PLs4ACH-FcPKW5JKXYCtzkjFDPTE4dbsvD&index=6&t=54s

Hỗ Trợ 028 77745999

Hoài Vinh

Hỗ trợ

028 7774 5999

 

Nhánh 1

Phương Thanh

Marketing

090 632 0233

028 7774 5999

Nhánh 109

Hoàng Yến

Kinh doanh

0912 314 224

028 7774 5999

Nhánh 2

CHẤT LƯỢNG AN TÂM ÂM THẦM PHỤC VỤ!

Lịch Sử Yêu Cầu


Ngày Tiêu Đề Mô Tả Hướng Xử Lý Người Xử Lý Tình Trạng Đánh Giá

Nhập Email Để Đánh Giá