QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

Phần mềm quản lý bệnh nhân Ehis là phần mềm cực kỳ quan trọng, mang sứ mệnh quản lý tất cả các thông tin hành chính của bệnh nhân theo từng đối tượng (Thu phí, BHYT, Khám sức khỏe, Dịch vụ), quản lý lịch sử khám chữa bệnh (nội trú, ngoại trú), kết luận cho từng chỉ định dịch vụ cận lâm sàng, thuốc bệnh nhân đã dùng… Đây là những thông tin cốt lõi giúp cho các y bác sĩ có thể đưa ra hướng xử trí, điều trị phù hợp trong mỗi lần thăm khám, chữa bệnh tiếp theo của bệnh nhân được nhanh chóng và chính xác hơn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 TIẾP NHẬN, ĐĂNG KÍ THÔNG TIN BỆNH NHÂN:

Tìm kiếm, truy xuất thông tin bệnh nhân bằng mã QR code, barcode, số thẻ BHYT, VssID, đối chiếu, cập nhật thông tin đúng so với cổng dữ liệu Bảo hiểm xã hội. Từ đó theo dõi được thẻ
còn hạn sử dụng hay không (đối với các bệnh nhân BHYT).
- Hình thức đăng kí:
+ Đăng kí trực tiếp tại quầy.
+ Đăng kí Online qua website.
+ Đăng kí nhanh bằng Kiosk.
- Đối tượng khám:
+ Thu phí.
+ Dịch vụ.
+ Khám sức khỏe.
+ BHYT.

 

 

1. QUẢN LÝ DANH SÁCH BỆNH NHÂN:
- Danh sách chờ khám.
- Danh sách đang thực hiện cận lâm sàng.
- Danh sách đã có kết quả cận lâm sàng.

2. KHÁM BỆNH:
- Quản lý nhập, xuất phòng khám.
- Quản lý lịch sử khám chữa bệnh.
- Quản lý lịch hẹn bệnh nhân tái khám.

3. CHỈ ĐỊNH VÀ XEM KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG:
- Chuyển yêu cầu và xem kết quả cận lâm sàng.

4. XỬ TRÍ:

- Dựa vào tình trạnh bệnh, chẩn đoán ban đầu, kết quả cận lâm sàng (nếu có) và chẩn đoán chính để đưa ra các hướng xử trí.

5. PHẪU THUẬT - THỦ THUẬT:
- Quản lý phẫu thuật - thủ thuật cho khám bệnh.
- Cho phép điều chỉnh những phát sinh vượt quá định mức cho phép với những ca phẫu thuật khó cần bổ trợ thêm nhân sự hay các vật tư, thiết bị.

6. TAI NẠN THƯƠNG TÍCH:
- Nhập các thông tin tai nạn thương tích.
- Quản lý thông tin của các ca tai nạn thương tích, các ca tai nạn giao thông.
- Thống kê danh sách các loại tai nạn thương tích, tử vong: (nguyên nhân, ngày giờ...).

 https://ehis.vn/phan-mem-quan-ly-benh-nhan/

Hỗ Trợ 028 77745999

Hoài Vinh

Hỗ trợ

028 7774 5999

 

Nhánh 1

Phương Thanh

Marketing

090 632 0233

028 7774 5999

Nhánh 109

Hoàng Yến

Kinh doanh

0912 314 224

028 7774 5999

Nhánh 2

CHẤT LƯỢNG AN TÂM ÂM THẦM PHỤC VỤ!

Lịch Sử Yêu Cầu


Ngày Tiêu Đề Mô Tả Hướng Xử Lý Người Xử Lý Tình Trạng Đánh Giá

Nhập Email Để Đánh Giá