BẢO TRÌ PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM E-CLINIC (NỘI DUNG - CHI PHÍ)

Nội dung công việc bảo trì gồm có:

🔹 Mở rộng các kênh hỗ trợ ngoài các kênh truyền thống (điện thoại, mail, facebook, skype, zalo,..).
Theo dõi hỗ trợ việc sao lưu dữ liệu trên máy chủ. 
🔹 Có phương án dự phòng cho phòng khám hoạt động việc khám chữa bệnh khi gặp trục trặc về kĩ thuật hoặc thiết bị. Đề xuất phương án thay thế để phòng khám không gián đoạn trong hoạt động khám chữa bệnh.
🔹 Hỗ trợ tư vấn các giải pháp trong việc quản lý và sử dụng "Phần mềm quản lý phòng khám Eclinic" nhằm giảm tải công việc và thời gian làm việc.
🔹 Hỗ trợ sửa lỗi sai sót của người dùng.
🔹 Thu thập các thông tin về người dùng, người quản lý, nhằm nâng cấp phần mềm phục vụ người dùng.
🔹 Cập nhật liên tục các tính năng mới, tiện ích mới nhằm hỗ trợ cho người sử dụng được linh hoạt và tiết kiệm thời gian, công sức hơn, tối ưu hóa quy  trình. Song Ân thực hiện cập nhật  tính năng, tiện ích mới từ 2 nguồn: 

1) Ý kiến đóng góp của cán bộ công nghệ thông tin của bệnh viện và các phòng khám khác.

2) Trong quá trình hỗ trợ liên tục các bệnh viện, đội ngũ nhân viên của Song Ân nhận thấy những điểm cần cải tiến trong cả quy trình và phần mềm để tối ưu hơn cho người dùng.


🔹 Trường hợp có liên kết với Bảo hiểm Y tế: Nâng cấp phần mềm đáp ứng theo yêu cầu được quy định trong Công văn, Quyết định, Nghị định, Thông tư...điều chỉnh do BHXH, BYT, Cục Quản lý Dược, Bộ Tài chính.... ban hành theo những nội dung trong hợp đồng đã ký kết bao gồm : Chỉnh sửa mẫu biểu, sửa đổi mẫu báo cáo, thêm mẫu biểu báo cáo hoặc kết xuất thêm trường dữ liệu trên các biểu mẫu báo cáo đã có sẵn trong phần mềm và đã thể hiện ở hợp đồng được ký kết bởi 2 bên, khi có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin trong các biểu mẫu do BHXH, BYT, Cục quản lý dược, Bộ tài chính đã quy định trước đó.

Những vấn đề điều chỉnh, sửa đổi mẫu biểu báo cáo, thêm mẫu biểu báo cáo được quy định trong các Công văn, Quyết định, Nghị định, Thông tư..., mà không phải yêu cầu từ Bộ Y tế, BHXH, Cục Quản lý Dược, Bộ Tài chính... ban hành theo những nội dung trong hợp đồng đã ký kết. Hoặc mở rộng nâng cấp thêm phân hệ sử dụng do phòng khám yêu cầu thì hai bên sẽ cùng bàn bạc, thảo luận để thống nhất về thời gian và chi phí (nếu có) trước khi thực hiện.


Chi phí bảo trì:

🔹 Mức phí bảo trì lần 1: 20% giá trị hợp đồng đã ký.
🔹 Mức phí bảo trì điều chỉnh = Phí bảo trì lần hiện tại  x (1 + 20%).

Mức phí bảo trì điều chỉnh được áp dụng 2 năm một lần kể từ ngày ký hợp đồng bảo trì lần thứ nhất.

E-Clinic, chất lượng an tâm, âm thầm phục vụ.

Hỗ Trợ 028 77745999

Hoài Vinh

Hỗ trợ

028 7774 5999

 

Nhánh 1

Phương Thanh

Marketing

090 632 0233

028 7774 5999

Nhánh 109

Hoàng Yến

Kinh doanh

0912 314 224

028 7774 5999

Nhánh 2

CHẤT LƯỢNG AN TÂM ÂM THẦM PHỤC VỤ!

Lịch Sử Yêu Cầu


Ngày Tiêu Đề Mô Tả Hướng Xử Lý Người Xử Lý Tình Trạng Đánh Giá

Nhập Email Để Đánh Giá