Quản lý nhân sự - lương

 Quản lý nhân sự - lương.

Phần mềm quản lý nhân sự - lương được viết ra nhằm giải quyết bài toán:

  • Quản lý cho các công ty có nhiều chi nhánh.
  • Quản lý hồ sơ nhân viên.
  • Quản lý ngày nghỉ phép giúp nhân viên có thể biết được số ngày nghỉ phép của mình.
  • Quản lý  KPIs.
  • Quản lý công tác, quản lý khen thưởng kỷ luật.
  • Quản lý tiền lương, công tác phí, thưởng, tiền công tác, tiền tăng ca...

Và có 1 mục đích quan trọng là phục vụ lãnh đạo xem dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng, hệ thống dữ liệu lưu trữ tập trung , tránh mất mát và hoàn toàn yên tâm khi thay nhân sự mới đó mới chính là lý do để phần mềm quản lý nhân sự ra đời. Còn rất nhiều chi tiết trong hệ thống phần mềm nhân sự lương, anh chị hãy gọi điện cho Song Ân khi mình muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi sẵn sàng

 

EHIS một lần sử dụng một đời để nhớ !

Hỗ Trợ (028-3) 99 69 769

Lịch Sử Yêu Cầu


Ngày Tiêu Đề Mô Tả Hướng Xử Lý Người Xử Lý Tình Trạng Đánh Giá

Nhập Email Để Đánh Giá