Phần Mềm Báo Cáo

Phần Mềm Báo Cáo

Phần mềm cung cấp hệ thống báo cáo phong phú, đầy đủ các báo cáo theo thông tư 22, thông tư 27/2014/BYT, thông tư 14, báo cáo theo quy định của BHYT

 - Hệ thống báo cáo đầy đủ, chính xác thuận tiện cho người sử dụng:

- Có sự phân tách các báo cáo theo bệnh nhân, theo qui định của thông tư, theo bệnh viện, theo dược, khoa phòng, viện phí, chuẩn đoán hình ảnh....

  • Báo cáo bảo hiểm y tế: biểu 79a, 79 tổng hợp, 80a, 80 tổng hợp, báo cáo sử dụng dịch vụ biểu 21, báo cáo thuốc bhyt biểu 20, báo cáo vật tư bhyt biểu 19, xuất XML 917 theo chuẩn BHYT, kết xuất theo từng bệnh nhân, đẩy trực tiếp xml 917 lên cổng ,bhyt bằng service.
  • Báo cáo viện phí: doanh thu toàn viện, doanh thu theo bác sỹ, quản lý thu chi toàn viện, quản lý tạm ứng, quản lý chi phí bệnh nhân.
  • Báo cáo gửi bộ y tế và sở y tế: đầy đủ tất cả các báo cáo tổng hợp theo quy định của bộ y tế ban hành.
  • Báo cáo dược: Đầy đủ các báo cáo kho, sổ chi tiết thẻ kho, sổ kho, báo cáo tồn kho, báo cáo nhập kho, báo cáo xuất kho theo tháng, quý, năm, báo cáo nhập xuất tồn và các báo cáo dược bệnh viện...
  • Báo cáo tổng hợp cận lâm sàng: Xquang, CT, Siêu âm, xét nghiệm......

Phần mềm báo cáo cung cấp Chính xác, đầy đủ, có sự chọn lọc rõ ràng về các báo cáo là nhân tố góp phần tạo nên sự  phong phú, chuyên nghiệp cho hệ sinh thái phần mềm quản lý bệnh viện.

=> EHIS một lần sử dụng, một đời để nhớ.

Hỗ Trợ (028-3) 99 69 769

Lịch Sử Yêu Cầu


Ngày Tiêu Đề Mô Tả Hướng Xử Lý Người Xử Lý Tình Trạng Đánh Giá

Nhập Email Để Đánh Giá